zamów kontakt →

Usługi detektywistyczne

Oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

OSOBY FIZYCZNE

 1. obserwacja osób,
 2. poszukiwanie osób zaginionych i urywających się,
 3. poszukiwanie biologicznych rodziców i rodzeństwa (np po adopcji całkowitej w Polsce i zagranicznej),
 4. poszukiwanie skradzionych dóbr materialnych,
 5. ustalanie miejsca pracy i źródła utrzymania,
 6. sprawdzenie i ustalenie okoliczności związanych z opieką nad dziećmi przez współmażonka,
 7. ustalanie miejsca zamieszkania,
 8. wywiad środowiskowy,
 9. wykrywanie zdrady (małżeńskiej, partnera i partnerki),
 10. sprawdzenie i kontrola niani, gospodyni domowej lub opiekunki starszej osoby, w tym wywiązywanie się przez nich z obowiązków.
 11. sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka,
 12. zbieranie dowodów w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych,
 13. ustalanie sprawców (zapobieganie) złośliwego niepokojenia (stalkingu), zniesławienia czy oszczerstwa (także w Internecie),
 14. ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa,
 15. badanie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo) i genealogiczne,
 16. weryfikacja obowiązku alimentacyjnego,
 17. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, np stalking czy szantaż,
 18. inne, nietypowe.
 19. informatyka śledcza zabezpieczanie sieci komputerowych przed włamaniami, monitorowanie prób włamań do sieci, odzyskiwanie danych skasowanych z nośników danych itd

FIRMY

 1. sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej, karalności, weryfikacji świadectw szkolnych i zaświadczeń o ukończonych kursach oraz przedstawionych referencji,
 2. Kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem, wykonywania tzw „fuch na boku”,
 3. audyt bezpieczeństwa firmy,
 4. tajemniczy klient,
 5. weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności oraz weryfikacja przedstawionych dokumentów,
 6. wywiad gospodarczy,
 7. wykrywanie nieuczciwej konkurencji,
 8. wykrywanie podrabianych znaków towarowych i bezprawnego ich wykorzystywania,
 9. zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych oraz innych,
 10. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących wypadkom w pracy, w drodze do pracy i do domu, sprawdzenie i weryfikacja doznania ciężkich uszkodzeń ciała,
 11. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w biznesie.

KANCELARIE PRAWNE

 1. weryfikacje prawdziwości danych zawartych w materiale procesowym,
 2. weryfikację wiarygodności osób i dokumentów,
 3. pomoc w rozpoznawaniu i ustaleniu czy weryfikacji danych dotyczących osób i zdarzeń,
 4. poszukiwanie osób i mienia na terenie Polski i państw UE,
 5. realizacja określonych czynności włącznie z obserwacją i właścicwe ich udokumentowanie,
 6. ustalenia majątkowe, np sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości.
 7. inne, nietypowe.

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Sprawdzamy, weryfikujemy i pozyskujemy:

 1. informacje dotyczące okoliczności powstania szkody, a w razie potrzeby włączamy biegłych sadowych z określonych dziedzin, posiadających wiedzę specjalistyczną,
 2. dokumenty przedstawione w zgłoszeniu o szkodzie lub samodzielnie je pozyskujemy, które mają istotny pływ na określenie zasadności wypłaty świadczenia i jego wysokości,
 3. informacje o okolicznościach co do stanu zdrowia czy uszczerbku na zdrowiu w drodze bezpośredniej obserwacji (np czy osoba faktycznie nie może się poruszać) stosownie to dokumentując lub innych dostępnych metod czy źródeł.